60 Wieliszewski Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej im. gen. dyw. Gustawa Orlicz – Dreszera

Minister Obrony Narodowej decyzją nr 237/MON z 3 sierpnia 2005 r. zatwierdził wzór oznaki rozpoznawczej 60 dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej.
Oznaka skomponowana jest na bazie tarczy rycerskiej koloru żółtego i zielonego. Układ barw spolaryzowany pionowo. Kolorystyka tarczy nawiązuje do barw wojsk przeciwlotniczych. Na jej tle umieszczono dwie rakiety typu „Newa”. Między rakietami widnieje liczba „60” stanowiąca numer dywizjonu.
Wymiary oznaki: 60×80 mm.

10. Brygada Kawalerii Pancernej im. gen. broni Stanisława Maczka

Oznaka rozpoznawcza 10 Brygada Kawalerii Pancernej im. gen. broni Stanisława Maczka ma kształt tarczy herbowej w barwach
czarno-pomarańczowych, podzielonej w skos żyłką amarantowo-białą, symbolizującą barwy 1 i 2 Pułku Pancernego. Na Na środku tarczy znajduje się srebrne ramię zbrojne. Nad ramieniem znajduje się liczba “10”, a poniżej skrót “BKPanc”.
Wymiary: 73 x 85 mm.

10. Warszawski Pułk Samochodowy im. mjr. Stefana Starzyńskiego

Oznaka rozpoznawcza opracowana została na planie tarczy rycerskiej.
Wykonana została w dwóch wersjach: na mundur wyjściowy i na mundur polowy.
W wersji na mundur wyjściowy pole tarczy jest w kolorach pomarańczowo-czarnych stanowiących barwy służby samochodowej w układzie po przekątnej. W centrum tarczy umieszczono wizerunek herbu Warszawy – złotą syrenkę na tle tarczy herbowej koloru czerwonego zwieńczonej koroną. Poniżej herbu Warszawy umieszczono liczbę „10” w kolorze białym. Obrzeże oznaki obszyte jest szarą nicią. Wizerunek syrenki symbolizuje nazwę wyróżniającą „Warszawski”, natomiast liczba „10” stanowi numer pułku.
W wersji na mundur polowy kształt oznaki jest identyczny. Tło oznaki jest barwy szaro-zielonej rozdzielonej po przekątnej pomarańczowo-czarnym paskiem. W centrum tarczy umieszczono wizerunek herbu Warszawy – złotą syrenkę na tle tarczy herbowej koloru czerwonego zwieńczonej koroną. Poniżej herbu Warszawy umieszczono liczbę „10” w kolorze białym. Obrzeże oznaki obszyte jest czarną nicią.

Pułk Ochrony im. gen. dyw. Bolesłąwa Wieniawy – Długoszewskiego

Minister obrony Narodowej decyzją nr 58/MON z 2 kwietnia 1999 r. zatwierdził wzór oznaki rozpoznawczej pułku ochrony w Warszawie.
Oznaka wykonana jest w kształcie tarczy o wymiarach 80×60 mm z materiału koloru czarnego. Obrzeże pola tarczowego obwiedzione jest czerwoną obwódką nawiązującą kolorystyką do koloru otoków noszonych przez żołnierzy służących w pułku ochrony. W centralnej części oznaki umieszczono haftowany srebrną nicią hełm karabinierów z przełomu 1830/31, nad którym znajduje się haftowana złotą nicią korona będąca symbolem królewskiego miasta Warszawa.

9 Brygada Kawalerii Pancernej im. Króla Stefana Batorego

Minister Obrony Narodowej decyzją nr 262/MON z 30 czerwca 2009 r. zatwierdził wzór oznaki rozpoznawczej 9 Brygady Kawalerii Pancernej w Braniewie.
Oznaka rozpoznawcza ma kształt stylizowanej tarczy w barwach ułańskich (żółto-białych). Podział kolorów na tarczy przebiega po przekątnej (z prawego górnego rogu). Rozgraniczenie barw wyznacza biało-granatowy pasek. We wnętrzu tarczy znajduje się monogram patrona brygady króla Stefana Batorego z koroną (typu zamkniętego) haftowany nicią koloru pomarańczowego.
Wersja oznaki na mundur polowy różni się kolorystyką. Tło tarczy jest barwy zielonej i siwej przedzielonej czarnym paskiem. Monogram i korona oraz obrzeże tarczy są haftowane czarną nicią.
Wymiary oznaki: 80×60 mm.

4. Zielonogórski Pułk Przeciwlotniczy

Minister Obrony Narodowej decyzją nr 296/MON z 4 listopada 2003 r. zatwierdził wzór oznaki rozpoznawczej4 pułku przeciwlotniczego w Czerwieńsku.
Oznaka rozpoznawcza w kształcie prostokątnej tarczy o wymiarach 45 x 55 mm. Oznaka przedstawia herb belgijskiego miasta Exaarde wyzwolonego przez 1 pułk artylerii przeciwlotniczej 21 września 1944 roku. Na białym tle obwiedzionym żółtym paskiem, w górnej części oznaki, umieszczona jest żółta siedmiopałkowa korona, na której podstawie widnieje trzynaście czarnych kropek symbolizujących kamienie szlachetne. W dolnej części herbu, pod koroną, do połowy jego wysokości, znajduje się znak w kolorze czarnym, tzw. „szewron”, o kształcie odwróconej litery „V” przypominający piramidę.

16. Pomorski Pułk Artylerii im. gen. dyw. Emila Przedrzymirskiego – Krukowicza

Minister Obrony Narodowej decyzją nr 423/MON z 27 grudnia 2005 r. zatwierdził wzór oznaki rozpoznawczej 16 Pomorskiego pułku artylerii w Braniewie.
Odznaka ma kształt tarczy zielono – czarnej (kolor artylerii) z żółtym obrzeżem. Wewnątrz pola tarczowego umieszczono rysunek uproszczony skrzyżowanych, stylizowanych luf armatnich i gryfa pomorskiego. Lufy i gryf haftowane pomarańczową nicią. Łapy żółtą, a szpony czarną.
Wersja oznaki na mundur polowy różni się kolorystyką. Tło jest szaro-zielone. Lufy armatnie, obrzeże tarczy oraz szpony i korona gryfa czarne. Sylwetka gryfa szaro-zielona.
Wymiary oznaki: 75 x 60 mm.

21 Rejonowe Warsztaty Techniczne w Rzeszowie im. Hetmana Wielkiego Koronnego Mikołaja Kamienieckiego

Minister Obrony Narodowej decyzją nr 85/MON z 25 maja 2000 r. zatwierdził wzór oznaki rozpoznawczej 21 RWT w Rzeszowie.
Oznaka ma kształt tarczy koloru niebieskiego, na której umieszczono herb patrona jednostki Hetmana Wielkiego Koronnego Mikołaja Kamienieckiego (Pilawa) w kolorze srebrnym – znak półtrzecia krzyża.
Wymiar oznaki: 10×70 mm.

Szkoła Podoficerska Służb Medycznych w Łodzi

Minister Obrony Narodowej decyzją nr 499/MON z 1 grudnia 2006 r. zatwierdził wzór oznaki rozpoznawczej Szkoły Podoficerskiej Służb Medycznych w Łodzi.
Oznakę stanowi okrągła tarcza o średnicy 70 mm koloru wiśniowego – kolor służb medycznych w wojsku. W tarczę centralnie wpisany jest koło koloru białego o średnicy 52 mm. W koło wpisany jest sześcioramienny KRZYŻ medyczny koloru niebieskiego (międzynarodowy symbol służby zdrowia). Wysokość krzyża – 43 mm;
Między zewnętrznymi krawędziami tarcz, w górnej połowie tarczy wiśniowej, wpisane są litery „S PS M E D” stanowiące skrót nazwy: „SZKOŁA PODOFICERSKA SŁUŻB MEDYCZNYCH”. Wyrazy napisane są pogrubioną czcionką „Verdena” koloru białego. Kolor obramowania liter – czarny. Wysokość liter – 5 mm, szerokość – 4 mm. Odległość między kolejnymi literami – szerokość spacji. Wyrazy stanowiące nazwę są rozmieszczone symetrycznie między zewnętrznymi krawędziami okręgów.
Zewnętrzne krawędzie tarcz ( zarówno bordowej jak i białej) zaznaczone są linią ciągłą koloru czarnego.

10. Opolska Brygada Logistyczna im. płk. Piotra Wysockiego

Minister Obrony Narodowej decyzją nr 156/MON z 6 września 2000 r. zatwierdził wzór oznaki rozpoznawczej 10 Opolskiej Brygady Logistycznej w Opolu.
Minister Obrony Narodowej decyzją nr 265/MON z 4 października 2002 r. polecił 10 Opolskiej Brygadzie Logistycznej przejąć oznakę rozpoznawczą JW. 2012.
Oznaka ma kształt tarczy rycerskiej wzorowanej na tarczach Piastów Opolskich. Wzdłuż pionowej osi tarczy przeprowadzony jest podział kolorów z lewej żółty, z prawej niebieski będących barwami Opola. Na tle barw miasta jest umieszczona sylwetka żubra, symbol brygady przejęty wraz z tradycjami 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej. Zarys żubra wykonany w kolorze srebrnym. W zarysie głowy jest zaznaczone oko i nozdrza żubra kolorem czarnym. Obwódka oznaki jest czarna o szerokości 1,5 mm.
Oznaka na mundur polowy ma takie same kształty i wymiary oraz posiada te same elementy, lecz o maskujących kolorach. Lewa część tarczy jest koloru brunatnego, zaś prawa koloru granatowego. Żubr ma kolor popielaty, a obwódka kolor czarny z czarnym okiem i nozdrzami.
Wymiary: 79 mm wysokości i 58 mm szerokości.