21 Rejonowe Warsztaty Techniczne w Rzeszowie im. Hetmana Wielkiego Koronnego Mikołaja Kamienieckiego

Minister Obrony Narodowej decyzją nr 85/MON z 25 maja 2000 r. zatwierdził wzór oznaki rozpoznawczej 21 RWT w Rzeszowie.
Oznaka ma kształt tarczy koloru niebieskiego, na której umieszczono herb patrona jednostki Hetmana Wielkiego Koronnego Mikołaja Kamienieckiego (Pilawa) w kolorze srebrnym – znak półtrzecia krzyża.
Wymiar oznaki: 10×70 mm.

Szkoła Podoficerska Służb Medycznych w Łodzi

Minister Obrony Narodowej decyzją nr 499/MON z 1 grudnia 2006 r. zatwierdził wzór oznaki rozpoznawczej Szkoły Podoficerskiej Służb Medycznych w Łodzi.
Oznakę stanowi okrągła tarcza o średnicy 70 mm koloru wiśniowego – kolor służb medycznych w wojsku. W tarczę centralnie wpisany jest koło koloru białego o średnicy 52 mm. W koło wpisany jest sześcioramienny KRZYŻ medyczny koloru niebieskiego (międzynarodowy symbol służby zdrowia). Wysokość krzyża – 43 mm;
Między zewnętrznymi krawędziami tarcz, w górnej połowie tarczy wiśniowej, wpisane są litery „S PS M E D” stanowiące skrót nazwy: „SZKOŁA PODOFICERSKA SŁUŻB MEDYCZNYCH”. Wyrazy napisane są pogrubioną czcionką „Verdena” koloru białego. Kolor obramowania liter – czarny. Wysokość liter – 5 mm, szerokość – 4 mm. Odległość między kolejnymi literami – szerokość spacji. Wyrazy stanowiące nazwę są rozmieszczone symetrycznie między zewnętrznymi krawędziami okręgów.
Zewnętrzne krawędzie tarcz ( zarówno bordowej jak i białej) zaznaczone są linią ciągłą koloru czarnego.

Centrum Informatyki i Łączności Obrony Narodowej

Minister Obrony Narodowej decyzją nr 204/MON z 24 kwietnia 2008 r. zatwierdził wzór oznaki rozpoznawczej Centrum Informatyki i Łączności Obrony Narodowej.
Oznaka została opracowana na planie koła koloru chabrowego z srebrnym obrzeżem. W koło wpisana siatka kartograficzna. Na środku tarczy widnieje litetra “i” oraz taśma perforowana w kształcie błyskawicy – barwy złotej.

2 Hrubieszowski Pułk Rozpoznawczy im. mjr Henryka Dobrzańskiego “Hubala”

Minister Obrony Narodowej decyzją nr 35/MON z 14 lutego 2003 r. zatwierdził wzór oznaki rozpoznawczej 2 pułku rozpoznawczego w Hrubieszowie.
Oznaka rozpoznawcza ma kształt tarczy podzielonej na dwa kolorowe pola pasem przechodzącym pod kątem 45 stopni.
Wymiary tarczy:
– wysokość – 67 mm,
– szerokość – 60 mm,
– szerokość pasa wewnętrznego – 5 mm,
– wysokość cyfry „2” – 30 mm.
Kolory:
– pole górne – zieleń,
– pole dolne – amarant,
– pas wewnętrzny – błękit.
W górne zielone pole tarczy wpisana jest cyfra „2”, oznaczająca numer pułku. W dolnej części tarczy umieszczone są dwa skrzyżowane bagnety symbolizujące rodzaj jednostki wojskowej (rozpoznanie).
Oznaka wykonana jest z materiału gumowanego metodą natryskową.
Dobór kolorów oznaki rozpoznawczej nawiązuje do barw 2 pułku strzelców konnych, którego tradycje dziedziczy 2 pułk rozpoznawczy.
Obok wersji na mundur wyjściowy noszona jest oznaka na mundur polowy różniąca się kolorem cyfry i obrzeża oraz bagnetów. mają one barwę szaro-zieloną.

17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana im. gen. broni Józefa Dowbora – Muśnickiego

Minister Obrony Narodowej decyzją nr 195/MON z 23 kwietnia 2007 r. zatwierdził wzór oznaki rozpoznawczej 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej.
Oznaka rozpoznawcza ma kształt owalu, w środku którego znajduje się krzyż z Odznaki Pamiątkowej Wojsk Wielkopolskich. Symbol ten używany był na odznace 68 pułku piechoty z 17 Dywizji Piechoty. Pośrodku krzyża, w kole koloru granatowego, umieszczona została liczba „17” symbolizująca 17 DP i przejmująca jej tradycje 17 BZ. Po obu stronach znajduje się wieniec laurowy w kolorze zielonym. Wymiary oznaki: 80 x 55 mm.

Dowództwo Narodowego Elementu Wsparcia

Minister Obrony Narodowej decyzją nr 345/MON z 7 września 2006 r. zatwierdził wzór oznaki rozpoznawcze Dowództwa Narodowego Elementu Wsparcia 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej.

Oznaka ma kształt tarczy w barwach niebiesko-amarantowych rozdzielonych po przekątnej z srebrzystym obrzeżem. Kształt oznaki nawiązuje do oznaki rozpoznawczej 1 Brygady Logistycznej i dla podkreślenia, że Dowództwo Narodowego Elementu Wsparcia Wchodzi w skład brygady, w lewym górnym rogu umieszczono cyfrę „1” będącą numerem porządkowym 1 Brygady Logistycznej, wykonaną w kolorze białym. Na dolnym (niebieskim) polu oznaki umieszczono napis „NSE” będący skrótem nazwy jednostki w kolorze białym.

2. Brzeski Batalion Ratownictwa Inżynieryjnego im. gen. bryg. Mieczysława Dąbkowskiego

Minister Obrony Narodowej decyzją nr 51/MON z 6 marca 2002 r. zatwierdził wzór oznaki rozpoznawczej 2. batalionu ratownictwa inżynieryjnego w Brzegu.

Oznaka ma kształt uproszczonej tarczy o wymiarach 75 x 60 mm. Tło tarczy jest w układzie dwubarwnym: czerwono-czarnym nawiązującym do barw wojsk inżynieryjnych. Podział kolorów poprowadzono po przekątnej. W środku tarczy jest widoczna trójramienna kotwica – herb Brzegu haftowana srebrną nicią. Na kotwicy umieszczono koło ratunkowe w kolorach biało-czerwonych jako symbol ratownictwa. W centrum koła wpisano cyfrę „2” haftowaną srebrną nicią, która jest numerem batalionu.
Obok wersji na mundur wyjściowy funkcjonuje również wersja oznaki na mundur polowy. Posiada identyczny rysunek i kształt natomiast różni się stonowaną kolorystyką w odcieniach czerni i szarości.

15. Sieradzka Brygada Wsparcia Dowodzenia

Minister Obrony Narodowej decyzją nr 288/MON/PSSS z 31 sierpnia 2005 r. zatwierdził wzór oznaki rozpoznawczej 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia.

Oznaka ma kształt koła koloru chabrowego z czarnym obrzeżem o średnicy 67 mm. Pośrodku oznaki umieszczony jest rysunek uproszczony masztu antenowego radiolinii w kolorach: czarny i biały otoczony wieńcem laurowym. Poniżej masztu antenowego widnieje oznaka korpusu łączności. Pomiędzy korpusówką a obrzeżem umieszczony jest herb Sieradza. Po obwodzie oznaki rozmieszczono napis: „15 SIERADZKA BRYGADA WSPARCIA DOWODZENIA”. Napis wykonany czcionką Arial 15 pkt. koloru białego z czarnym konturem.

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie

Minister Obrony Narodowej decyzją nr 202/MON z 20 października 1999 r. zatwierdził wzór oznaki rozpoznawczej Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie.

Oznaka ma kształt koła koloru brązowego z żółtym obrzeżem. W centrum oznaki umieszczono tarczę herbową z żółtym obrzeżem zwieńczonej koroną. Tarcza podzielona symetrycznie na dwa pola w kolorach białym i czarnym. W polu tarczowym umieszczono wizerunek orła wojsk lądowych na czerwonym polu. Na obwodzie oznaki widnieje napis „WOJEWÓDZKI SZTAB WOJSKOWY KRAKÓW” w kolorze białym.
Średnica oznaki: 138 mm.

6. Brygada Kawalerii Pancernej im. gen. bryg. Konstantego Plisowskiego

Minister Obrony Narodowej decyzją nr 323/MON z 19 listopada 2002 r. zatwierdził wzór oznaki rozpoznawczej 6 Brygady Kawalerii Pancernej w Stargardzie Szczecińskim.

Oznaka rozpoznawcza ma kształt tarczy o wymiarach 60×80 mm. Tarcza jest koloru pomarańczowego z czarnym obrzeżem (szerokości 2 mm). Kolorystyka ta symbolizuje wojska pancerne.
Wzdłuż osi pionowej oznaki przebiega zestaw czterech pasków szerokości 4 mm o następujących barwach:
– granatowy (symbolizuje 9 pułk piechoty i 9 pułk zmechanizowany),
– żółty (symbolizuje 14 pułk ułanów Jazłowieckich),
– amarantowy (symbolizuje 9 pułk ułanów Małopolskich),
– błękitny (symbolizuje 6 pułk ułanów Kaniowskich).
Na tarczy umieszczono symetrycznie skrzyżowane szable wz. 1921 oraz (powyżej) cyfrę „6” będącą numerem Brygady.
Wersja oznaki na mundur polowy ma zmieniona kolorystykę. Zastosowano zestaw barw maskujących: czarny i zielony.