60 Wieliszewski Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej im. gen. dyw. Gustawa Orlicz – Dreszera

Minister Obrony Narodowej decyzją nr 237/MON z 3 sierpnia 2005 r. zatwierdził wzór oznaki rozpoznawczej 60 dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej.
Oznaka skomponowana jest na bazie tarczy rycerskiej koloru żółtego i zielonego. Układ barw spolaryzowany pionowo. Kolorystyka tarczy nawiązuje do barw wojsk przeciwlotniczych. Na jej tle umieszczono dwie rakiety typu „Newa”. Między rakietami widnieje liczba „60” stanowiąca numer dywizjonu.
Wymiary oznaki: 60×80 mm.