21 Rejonowe Warsztaty Techniczne w Rzeszowie im. Hetmana Wielkiego Koronnego Mikołaja Kamienieckiego

Minister Obrony Narodowej decyzją nr 85/MON z 25 maja 2000 r. zatwierdził wzór oznaki rozpoznawczej 21 RWT w Rzeszowie.
Oznaka ma kształt tarczy koloru niebieskiego, na której umieszczono herb patrona jednostki Hetmana Wielkiego Koronnego Mikołaja Kamienieckiego (Pilawa) w kolorze srebrnym – znak półtrzecia krzyża.
Wymiar oznaki: 10×70 mm.