10. Warszawski Pułk Samochodowy im. mjr. Stefana Starzyńskiego

Oznaka rozpoznawcza opracowana została na planie tarczy rycerskiej.
Wykonana została w dwóch wersjach: na mundur wyjściowy i na mundur polowy.
W wersji na mundur wyjściowy pole tarczy jest w kolorach pomarańczowo-czarnych stanowiących barwy służby samochodowej w układzie po przekątnej. W centrum tarczy umieszczono wizerunek herbu Warszawy – złotą syrenkę na tle tarczy herbowej koloru czerwonego zwieńczonej koroną. Poniżej herbu Warszawy umieszczono liczbę „10” w kolorze białym. Obrzeże oznaki obszyte jest szarą nicią. Wizerunek syrenki symbolizuje nazwę wyróżniającą „Warszawski”, natomiast liczba „10” stanowi numer pułku.
W wersji na mundur polowy kształt oznaki jest identyczny. Tło oznaki jest barwy szaro-zielonej rozdzielonej po przekątnej pomarańczowo-czarnym paskiem. W centrum tarczy umieszczono wizerunek herbu Warszawy – złotą syrenkę na tle tarczy herbowej koloru czerwonego zwieńczonej koroną. Poniżej herbu Warszawy umieszczono liczbę „10” w kolorze białym. Obrzeże oznaki obszyte jest czarną nicią.