Wojska Pancerne

Na czarnym, sukiennym materiale, w pomarańczowej obwódce naniesiono metodą termonadruku czołg koloru stalowego – symbolicznie przedstawiony T-55. Na pancerzu, nad pokrywą silnika znajduje się skrzydło husarskie. Wyobrażone jest jako jednorzedowe, posiadające 8 piór.
Sukno, guma