Służba Sprawiedliwości LWP

Słuzba SprawiedliwościNa szkarłatnym tle widnieje tarcza, za nią dwa skrzyżowane miecze koloru białego symbolizującą rolę służby sprawiedliwości w wojsku: chroni przed zachowaniami nieregulaminowymi, ale również karze za niegodne występki. Symbol otoczony jest pomarańczowym okręgiem. Okrąg oraz symbol naniesiony technika termodruku.

sukno, guma

Naszywka Żandarmerii Wojskowej

Żandarmeria Wojskowa
Znak Żandarmerii Wojskowej został wprowadzony rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2001 r. (Dz.U. Nr 157 z 31 grudnia 2001 r. poz. 1850).

Znakiem Żandarmerii Wojskowej są nałożone na siebie białe litery „Ż” i „W” otoczone wieńcem laurowym – również barwy białej. Litery ŻW oznaczają nazwę formacji – Żandarmeria Wojskowa. Całość została wpisana w szkarłatne koło. Kropka nad literą „z” ma kształt czary znicza z płomieniem, którego szczytowa część znacznie wystaje poza górną krawędź koła. Znak Żandarmerii Wojskowej przedstawiony jest w barwach ŻW – szkarłatnej i żółtej. Elementy białe i żółte wykonane metodą termonadruku Kolor szkarłatny nawiązuje do koloru wypustek żandarmów z okresu międzywojennego, zaś znicz z płomieniem nawiązuje do symboliki nakrycia głowy żandarmów królestwa polskiego: litera “Ż” przybiera kształt hełmu kirasjerskiego, zaś ogień pochodzi z symbolu na hełmie, jakim był gorejący granat.
sukno,guma

1 Warszawska Dywizja Zmechanizowana LWP wz.86

1 dyw. zmech
Naszywka wykonana metodą termonadruku. Na sukiennym, żółtym kole w niebieskim obramowaniu ukazany orzeł nawiązujący do tradycji wojska Polskiego na Wschodzie. Zaprojektowany przez Janinę Broniewską i był wzorowany na wizerunku orła z sarkofagu Władysława Hermana znajdującego się w katedrze w Płocku. W założeniach nawiązywał do tradycji piastowskich, nie miał tarczy amazonek ani korony. U dołu orła numer oraz litery “DZ” stanowiące skrót “Dywizji Zmechanizowanej”. Wersja druga, oznaczana: wz.86
Srednica 68mm,
sukno guma

Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Toruniu im. gen. bryg. Romana Odzierzyńskiego

Minister Obrony Narodowej decyzją nr 564/MON z 17 grudnia 2008 r. zatwierdził wzór oznaki rozpoznawczej Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Toruniu.

Oznaka symboliką i barwą nawiązuje do tradycji oręża polskiego, charakteru Szkoły, barw artylerii i służby uzbrojenia oraz odznaki pamiątkowej Szkoły. Oznaka ma kształt koła podzielonego na trzy równe pola w barwach czerwonej, zielonej i czarnej, odzwierciedlających barwy artylerii (czerwono-zielone) oraz służby uzbrojenia (zielono-czarne). W środku umieszczono dwie skrzyżowane armaty oraz granat artyleryjski, jako symbol zarówno artylerii, jak i służby uzbrojenia. W dolnej części umieszczone są litery “SP” oznaczający: Szkołę Podoficerską.

2 Korpus Zmechanizowany im. gen. broni Władysława Andersa

Średnica:70mm

Minister Obrony Narodowej decyzją nr 118/MON z dnia 7 kwietnia 2009 r. zatwierdził wzór oznaki rozpoznawczej 2 Korpusu Zmechanizowanego im. gen. broni Władysława Andersa.

Oznaka rozpoznawcza ma kształt koła barwy granatowej ze złotą obwódką (tradycyjne barwy piechoty i wojsk zmechanizowanych). W środku umieszczony jest kwiat czerwonego maku, nawiązujący do dzieczonych przez 2 KZ tradycji 2 Korpusu Polskiego, jego dowódcy – patrona 2 KZ oraz biwty pod Monte Cassino. W tle umieszczony jest zarys Barbakanu z umieszczoną w jego bramie symboliczną literą „K” (zwieńczona otwartą koroną) – z drzwi królewskiej Katedry na Wawelu. Przemiotowe elementy symbolizują Kraków – miejsce stacjonowania 2 KZ oraz stanowi odniesienie do tradycji dowództw operacyjnych stacjonujących w przeszłości w Krakowie i podkreślenie silnych więzi łączących 2 KZ z Krakowem i Małopolską.

14 Suwalski pułk artylerii przeciwpancernej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

wymiary 50x65mm

Minister Obrony Narodowej decyzją nr 234/MON z 2 sierpnia 2005 r. zatwierdził wzór oznaki rozpoznawczej 14 pułku artylerii przeciwpancernej w Suwałkach.
Tarcza posiada obwódkę zewnętrzną koloru szarego o szerokości 2 mm oraz wewnętrzną koloru czarnego o szerokości 1,5 mm. Tarcza podzielona jest w układzie poziomym na dwie części o jednakowej wysokości. Tło górnej części jest koloru zielonego, dolnej czerwonego. Górna część tarczy podzielona na dwa prostokąty czarnym pionowym pasem szerokości 3 mm. W lewym prostokącie umieszczony jest herb Suwałk koloru białego. W prawym prostokącie umieszczone są dwie lufy koloru szarego symbolizujące artylerię. Lufy krzyżują się centralnie pod kątem 45°. Nad lufami umieszczona liczba „14” – numer pułku, pod lufami napis: „pappanc” – skrót nazwy pułku.
W dolnej części tarczy na czerwonym tle umieszczono wizerunek patrona pułku – Marszałka Józefa Piłsudskiego. Wizerunek jest koloru białego.

22 Karpacka Brygada Piechoty Górskiej

Średnica oznaki: 80 mm
Minister Obrony Narodowej decyzją nr 109/MON z 26 kwietnia 2002 r. w związku z rozformowaniem 22 Karpackiej Brygady Piechoty Górskiej w Nysie polecił 22 Brygadzie Piechoty Górskiej Obrony Terytorialnej przejąć oznakę rozpoznawczą 22 Karpackiej Brygady Piechoty Górskiej.
Oznaka ma kształt koła koloru zielonego z żółtą obwódką. Na jej tle umieszczono „Karpacką Jodełkę” na tle prostokąta o barwach narodowych. Pod jodełką umieszczono rysunek uproszczony szarotki – symbolu polskiej piechoty górskiej. Nad jodełką widnieje napis „PIECHOTA GÓRSKA”.
Wizerunek oznaki widnieje na płacie sztandaru 22 Karpackiej Brygady Piechoty Górskiej Obrony Terytorialnej.

8 Szczycieński batalion radiotechniczny

Minister Obrony Narodowej decyzją nr 34/MON z 14 lutego 2011 r. zatwierdził wzór oznaki rozpoznawczej 8 Szczycieńskiego batalionu radiotechnicznego.
Oznaka ma kształt koła w barwach zielonej, baiałej i czerownej – używanych przez miasto Szczytno. Tło oznaki symbolizuje związki jednostki z miastem stacjanowania. W środku tarczy znajdują się: cyfra “8” w kolorze czarnym – numer taktyczny batalionu oraz przepołowiona oznaka korpusu osobowego Wojsk Radiotechnicznych, w skład których wchodzi jednostka.