Szkoła Podoficerska Służb Medycznych w Łodzi

Minister Obrony Narodowej decyzją nr 499/MON z 1 grudnia 2006 r. zatwierdził wzór oznaki rozpoznawczej Szkoły Podoficerskiej Służb Medycznych w Łodzi.
Oznakę stanowi okrągła tarcza o średnicy 70 mm koloru wiśniowego – kolor służb medycznych w wojsku. W tarczę centralnie wpisany jest koło koloru białego o średnicy 52 mm. W koło wpisany jest sześcioramienny KRZYŻ medyczny koloru niebieskiego (międzynarodowy symbol służby zdrowia). Wysokość krzyża – 43 mm;
Między zewnętrznymi krawędziami tarcz, w górnej połowie tarczy wiśniowej, wpisane są litery „S PS M E D” stanowiące skrót nazwy: „SZKOŁA PODOFICERSKA SŁUŻB MEDYCZNYCH”. Wyrazy napisane są pogrubioną czcionką „Verdena” koloru białego. Kolor obramowania liter – czarny. Wysokość liter – 5 mm, szerokość – 4 mm. Odległość między kolejnymi literami – szerokość spacji. Wyrazy stanowiące nazwę są rozmieszczone symetrycznie między zewnętrznymi krawędziami okręgów.
Zewnętrzne krawędzie tarcz ( zarówno bordowej jak i białej) zaznaczone są linią ciągłą koloru czarnego.