Centrum Informatyki i Łączności Obrony Narodowej

Minister Obrony Narodowej decyzją nr 204/MON z 24 kwietnia 2008 r. zatwierdził wzór oznaki rozpoznawczej Centrum Informatyki i Łączności Obrony Narodowej.
Oznaka została opracowana na planie koła koloru chabrowego z srebrnym obrzeżem. W koło wpisana siatka kartograficzna. Na środku tarczy widnieje litetra “i” oraz taśma perforowana w kształcie błyskawicy – barwy złotej.

2 Hrubieszowski Pułk Rozpoznawczy im. mjr Henryka Dobrzańskiego “Hubala”

Minister Obrony Narodowej decyzją nr 35/MON z 14 lutego 2003 r. zatwierdził wzór oznaki rozpoznawczej 2 pułku rozpoznawczego w Hrubieszowie.
Oznaka rozpoznawcza ma kształt tarczy podzielonej na dwa kolorowe pola pasem przechodzącym pod kątem 45 stopni.
Wymiary tarczy:
– wysokość – 67 mm,
– szerokość – 60 mm,
– szerokość pasa wewnętrznego – 5 mm,
– wysokość cyfry „2” – 30 mm.
Kolory:
– pole górne – zieleń,
– pole dolne – amarant,
– pas wewnętrzny – błękit.
W górne zielone pole tarczy wpisana jest cyfra „2”, oznaczająca numer pułku. W dolnej części tarczy umieszczone są dwa skrzyżowane bagnety symbolizujące rodzaj jednostki wojskowej (rozpoznanie).
Oznaka wykonana jest z materiału gumowanego metodą natryskową.
Dobór kolorów oznaki rozpoznawczej nawiązuje do barw 2 pułku strzelców konnych, którego tradycje dziedziczy 2 pułk rozpoznawczy.
Obok wersji na mundur wyjściowy noszona jest oznaka na mundur polowy różniąca się kolorem cyfry i obrzeża oraz bagnetów. mają one barwę szaro-zieloną.

17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana im. gen. broni Józefa Dowbora – Muśnickiego

Minister Obrony Narodowej decyzją nr 195/MON z 23 kwietnia 2007 r. zatwierdził wzór oznaki rozpoznawczej 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej.
Oznaka rozpoznawcza ma kształt owalu, w środku którego znajduje się krzyż z Odznaki Pamiątkowej Wojsk Wielkopolskich. Symbol ten używany był na odznace 68 pułku piechoty z 17 Dywizji Piechoty. Pośrodku krzyża, w kole koloru granatowego, umieszczona została liczba „17” symbolizująca 17 DP i przejmująca jej tradycje 17 BZ. Po obu stronach znajduje się wieniec laurowy w kolorze zielonym. Wymiary oznaki: 80 x 55 mm.

Dowództwo Narodowego Elementu Wsparcia

Minister Obrony Narodowej decyzją nr 345/MON z 7 września 2006 r. zatwierdził wzór oznaki rozpoznawcze Dowództwa Narodowego Elementu Wsparcia 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej.

Oznaka ma kształt tarczy w barwach niebiesko-amarantowych rozdzielonych po przekątnej z srebrzystym obrzeżem. Kształt oznaki nawiązuje do oznaki rozpoznawczej 1 Brygady Logistycznej i dla podkreślenia, że Dowództwo Narodowego Elementu Wsparcia Wchodzi w skład brygady, w lewym górnym rogu umieszczono cyfrę „1” będącą numerem porządkowym 1 Brygady Logistycznej, wykonaną w kolorze białym. Na dolnym (niebieskim) polu oznaki umieszczono napis „NSE” będący skrótem nazwy jednostki w kolorze białym.

2. Brzeski Batalion Ratownictwa Inżynieryjnego im. gen. bryg. Mieczysława Dąbkowskiego

Minister Obrony Narodowej decyzją nr 51/MON z 6 marca 2002 r. zatwierdził wzór oznaki rozpoznawczej 2. batalionu ratownictwa inżynieryjnego w Brzegu.

Oznaka ma kształt uproszczonej tarczy o wymiarach 75 x 60 mm. Tło tarczy jest w układzie dwubarwnym: czerwono-czarnym nawiązującym do barw wojsk inżynieryjnych. Podział kolorów poprowadzono po przekątnej. W środku tarczy jest widoczna trójramienna kotwica – herb Brzegu haftowana srebrną nicią. Na kotwicy umieszczono koło ratunkowe w kolorach biało-czerwonych jako symbol ratownictwa. W centrum koła wpisano cyfrę „2” haftowaną srebrną nicią, która jest numerem batalionu.
Obok wersji na mundur wyjściowy funkcjonuje również wersja oznaki na mundur polowy. Posiada identyczny rysunek i kształt natomiast różni się stonowaną kolorystyką w odcieniach czerni i szarości.

15. Sieradzka Brygada Wsparcia Dowodzenia

Minister Obrony Narodowej decyzją nr 288/MON/PSSS z 31 sierpnia 2005 r. zatwierdził wzór oznaki rozpoznawczej 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia.

Oznaka ma kształt koła koloru chabrowego z czarnym obrzeżem o średnicy 67 mm. Pośrodku oznaki umieszczony jest rysunek uproszczony masztu antenowego radiolinii w kolorach: czarny i biały otoczony wieńcem laurowym. Poniżej masztu antenowego widnieje oznaka korpusu łączności. Pomiędzy korpusówką a obrzeżem umieszczony jest herb Sieradza. Po obwodzie oznaki rozmieszczono napis: „15 SIERADZKA BRYGADA WSPARCIA DOWODZENIA”. Napis wykonany czcionką Arial 15 pkt. koloru białego z czarnym konturem.

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie

Minister Obrony Narodowej decyzją nr 202/MON z 20 października 1999 r. zatwierdził wzór oznaki rozpoznawczej Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie.

Oznaka ma kształt koła koloru brązowego z żółtym obrzeżem. W centrum oznaki umieszczono tarczę herbową z żółtym obrzeżem zwieńczonej koroną. Tarcza podzielona symetrycznie na dwa pola w kolorach białym i czarnym. W polu tarczowym umieszczono wizerunek orła wojsk lądowych na czerwonym polu. Na obwodzie oznaki widnieje napis „WOJEWÓDZKI SZTAB WOJSKOWY KRAKÓW” w kolorze białym.
Średnica oznaki: 138 mm.

6. Brygada Kawalerii Pancernej im. gen. bryg. Konstantego Plisowskiego

Minister Obrony Narodowej decyzją nr 323/MON z 19 listopada 2002 r. zatwierdził wzór oznaki rozpoznawczej 6 Brygady Kawalerii Pancernej w Stargardzie Szczecińskim.

Oznaka rozpoznawcza ma kształt tarczy o wymiarach 60×80 mm. Tarcza jest koloru pomarańczowego z czarnym obrzeżem (szerokości 2 mm). Kolorystyka ta symbolizuje wojska pancerne.
Wzdłuż osi pionowej oznaki przebiega zestaw czterech pasków szerokości 4 mm o następujących barwach:
– granatowy (symbolizuje 9 pułk piechoty i 9 pułk zmechanizowany),
– żółty (symbolizuje 14 pułk ułanów Jazłowieckich),
– amarantowy (symbolizuje 9 pułk ułanów Małopolskich),
– błękitny (symbolizuje 6 pułk ułanów Kaniowskich).
Na tarczy umieszczono symetrycznie skrzyżowane szable wz. 1921 oraz (powyżej) cyfrę „6” będącą numerem Brygady.
Wersja oznaki na mundur polowy ma zmieniona kolorystykę. Zastosowano zestaw barw maskujących: czarny i zielony.

3. Batalion Ratownictwa Inżynieryjnego im. ppłk Rudolfa Matuszka

Minister Obrony Narodowej decyzją nr 319/MON z 19 listopada 2002 r. zatwierdził wzór oznaki rozpoznawczej 3 batalionu ratownictwa inżynieryjnego w Nisku.

Oznaka ma kształt koła w kolorach biało-czerwonych, w które wpisany jest herb Niska na niebieskim tle na który nałożona jest stylizowana kotwica opleciona łańcuchem. Elementy te nawiązują do zasadniczego zadania batalionu tj. ratownictwa inżynieryjnego i miejsca postoju jednostki. Na obrzeżu widnieje napis: „3 BATALION RATOWNICTWA INŻYNIERYJNEGO”.
Średnica oznaki: 86 mm.

3. Pułk przeciwlotniczy im. ppłk. Włodzimierza Ludwiga

Minister Obrony Narodowej decyzją nr 59/MON z 14 lutego 2006 r. zatwierdził wzór oznaki rozpoznawczej 3 pułku przeciwlotniczego w Szczecinie.

Oznaka rozpoznawcza ma kształt tarczy herbowej w kolorach żółto-zielonych i czarnym obrzeżu. Tarcza jest podzielona po przekątnej na dwa pola. Lewe górne jest kolory żółtego, natomiast prawe dolne jasnozielonego (barwy przeciwlotników). Na tle pola tarczy umieszczono rysunek uproszczony skrzyżowanej lufy armatniej z rakietą przeciwlotniczą w kolorze szarym, na które nałożono (wzdłuż osi podłużnej oznaki) stylizowaną choinkę barwy ciemnozielonej. Na tle choinki widnieje głowa Gryfa Szczecińskiego (w dolnej części) i cyfra „3” koloru białego będąca numerem pułku. Pod podstawą choinki znajduje się napis: „pplot” będący skrótem nazwy pułku.
Na dolnej części oznaki (wzdłuż obrzeża) umieszczono napis: „im. płk dypl. Włodzimierza Juliusza LUDWIGA” mówiący o patronie pułku.
Oznaka funkcjonuje w dwóch wersjach kolorystycznych: na mundur wyjściowy i polowy. Wersja na mundur polowy różni się od wyjściowej stonowaną kolorystyką.
Wymiary oznaki: 50×80 mm.