Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie

Minister Obrony Narodowej decyzją nr 202/MON z 20 października 1999 r. zatwierdził wzór oznaki rozpoznawczej Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie.

Oznaka ma kształt koła koloru brązowego z żółtym obrzeżem. W centrum oznaki umieszczono tarczę herbową z żółtym obrzeżem zwieńczonej koroną. Tarcza podzielona symetrycznie na dwa pola w kolorach białym i czarnym. W polu tarczowym umieszczono wizerunek orła wojsk lądowych na czerwonym polu. Na obwodzie oznaki widnieje napis „WOJEWÓDZKI SZTAB WOJSKOWY KRAKÓW” w kolorze białym.
Średnica oznaki: 138 mm.