6. Brygada Kawalerii Pancernej im. gen. bryg. Konstantego Plisowskiego

Minister Obrony Narodowej decyzją nr 323/MON z 19 listopada 2002 r. zatwierdził wzór oznaki rozpoznawczej 6 Brygady Kawalerii Pancernej w Stargardzie Szczecińskim.

Oznaka rozpoznawcza ma kształt tarczy o wymiarach 60×80 mm. Tarcza jest koloru pomarańczowego z czarnym obrzeżem (szerokości 2 mm). Kolorystyka ta symbolizuje wojska pancerne.
Wzdłuż osi pionowej oznaki przebiega zestaw czterech pasków szerokości 4 mm o następujących barwach:
– granatowy (symbolizuje 9 pułk piechoty i 9 pułk zmechanizowany),
– żółty (symbolizuje 14 pułk ułanów Jazłowieckich),
– amarantowy (symbolizuje 9 pułk ułanów Małopolskich),
– błękitny (symbolizuje 6 pułk ułanów Kaniowskich).
Na tarczy umieszczono symetrycznie skrzyżowane szable wz. 1921 oraz (powyżej) cyfrę „6” będącą numerem Brygady.
Wersja oznaki na mundur polowy ma zmieniona kolorystykę. Zastosowano zestaw barw maskujących: czarny i zielony.