Wojskowy Dozór Techniczny

Minister Obrony Narodowej decyzją nr 513/MON z 31 grudnia 2010 r. zatwierdził wzór oznaki rozpoznawczej Wojskowego Dozoru Technicznego.
Oznaka ma kształt koła barwy czarnej – charakterystycznej dla służb technicznych. W środku tarczy znajduje się orzeł Ministerstwa Obrony Narodowej siedzący na wycinku koła zębatego barwy srebrnej. Na kole umieszczone są czarne litery “W”, “D” i “T” – skrót nazwy instytucji.