Orzeł na beret obrony cywilnej

Obrona cywilna
Orzeł nawiązujący do wzoru przedwojennego, jednak bez korony, głowa orła dumnie uniesiona ku górze, skrzydła rozpostarte uniesione do góry orzeł dzierży tarczę amazonek za bok, rysunek tarczy uproszczony względem wzoru wojskowego. Po prawej stronie orła znajduje się litera “O”, zaś po lewej “C. Orzeł wpisany w koło Podkładka z sukna koloru czarnego. Orzeł wykonany z białej gumy metodą termodruku.
Obrona cywilna powołana została 18.05.1973 uchwałą Rady Ministrów. Jako cel Obrony cywilnej dokument uznał: zapewnienie ochrony ludności zakładów pracy i dóbr kultury przed skutkami działania współczesnych środków rażenia. Obrona Cywilna miała realizować poprzez alarmowanie o ataku powietrznym i skażeniach, zaciemnianie i wygaszanie oświetlenia, zaopatrzenie ludności w sprzet ochronny, przygotowanie schronów, zorganizowanie jednostek ratowniczych, szkolenie ludności cywilnej oraz ratownictwo.
sukno, guma