Służba Kwatermistrzowska

Na ciemnobordowym, sukiennym materiale, w granatowej obwódce naniesiono metodą termonadruku fragmentaryczny mur ceglany. Nad nim znajduje się symboliczne wyobrażenie przeprawy rzecznej – most stalowy, na środku którego widoczny jest kłos pszenicy.
Sukno, guma