Orzeł oficerski Wojska Polskiego Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej wz.61

orzeł ofic wz.61 Orzeł nawiązujący do wzoru przedwojennego, jednak bez korony głowa orła dumnie uniesiona ku górze, skrzydła rozpostarte uniesione do góry, zaznaczony jeden rząd. Orzeł dzierży tarczę za rozetki, tarcza amazonek zahaftowana. Orzeł wykonany, oprócz dzioba, szponów i oka w całości srebrnym bajorkiem na podkładce z zielonego sukna. Wprowadzony przepisami ubiorczymi z 1.05.1961 roku.
bajorek,sukno