Orzeł oficerski Wojsk Lotniczych PRL

Lotnictwo PRL
Orzeł nawiązujący do wzoru przedwojennego, jednak bez korony, głowa orła dumnie uniesiona ku górze, skrzydła rozpostarte uniesione do góry orzeł dzierży tarczę za rozetki, Złotym bajorkiem wykonane są szpony i dziób. Orzeł otoczony stylizowanymi skrzydłami husarskimi, podkładka z sukna koloru czarnego.
bajorek, sukno