Orzeł na berety wz.04

Orzeł na berety wz.04
bajorek, sukno
Na beretach generałów, a także w składzie ubioru galowego i wyjściowego Żandarmerii Wojskowej, w jednostkach desantowo-szturmowych i kawalerii powietrznej, jednostkach obrony wybrzeża oraz 11. Dywizji Kawalerii Pancernej orzeł haftowany srebrzystym bajorkiem, ze złotą koroną, dziobem i szponami