Centralny Węzeł Łączności im. płk. prof. Kazimierza Drewnowskiego

Minister Obrony Narodowej decyzją nr 141./MON z 29 lipca 1999 r. zatwierdził wzór oznaki rozpoznawczej Centralnego Węzła Łączności Ministerstwa Obrony Narodowej w Warszawie.
Oznaka wykonana jest techniką haftowania. Ma ona kształt tarczy koloru chabrowego z czarnym obrzeżem. W pole tarczy wkomponowano herb Warszawy – „Syrenkę” na tarczy herbowej oraz pod nim niebieskie fale i przechodzącą przez nie błyskawicę. Wersja oznaki na mundur polowy ma zmienione kolory tarczy tj. czarne tło i niebieskie obrzeże.
Wymiary oznaki: 80×50 mm.