Orzeł oficerskich Polskich sił Lotniczych na Zachodzie.

Bajorek, sukno wys. 4,5cm
Orzeł wzorowany na orle lotniczym wz.36 Orzeł wyszywany srebrnym bajorkiem na czarnym suknie, złotą nicią wyszyte są stylizowane husarskie skrzydła, dziób, zamknięta korona z krzyżem oraz tarcza amazonek.